Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Giải Pháp Nghiên Cứu Thông Tin

| No comment
Chúng tôi hiểu được các thông tin thị trường quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn, đối với mục tiêu và các chương trình marketing. Bên cạnh đó, ngày nay, càng có nhiều công ty trên thế giới hiểu được tầm quan trọng của việc thấu hiểu khách hàng và kì vọng khách hàng đối với công ty. Các công ty này cũng nhận ra rằng quan điểm người sử dụng có thể thay đổi nhanh chóng.
Vậy thì làm thế nào doanh nghiệp của bạn biết được ý kiến khách hàng? Làm thế nào biết được khách hàng luôn hài lòng? Làm thế nào biết được họ nhận xét gì về doanh nghiệp?
Thu thập thông tin có mục đích, chính xác và nhanh chóng có thể khó. Tuy nhiên đó là điều thiết yếu trong thị trường cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay.
Các mạng lưới thông tin của chúng tôi đã thiết lập các đối tác lớn là những công ty nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi mang đến sự thấu hiểu tại Việt Nam thông qua các phương pháp nghiên cứu thị trường khoa học nhất.
Giải pháp
  • Kiểm tra độ mạnh thương hiệu
  • Khảo sát người tiêu dùng ngẫu nhiên
  • Nghiên cứu nhóm người tiêu dùng đặc biệt
  • Phỏng vấn
  • Phát triển sản phẩm
  • Đánh giá chiến dịch, quảng cáo
  • Nghiên cứu thị trường B2B, ngành
  • Nghiên cứu thị trường mới, tùy thuộc nhu cầu khách hàng.

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.