Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Giải Pháp Của Chúng Tôi

| No comment
Là nhà tư vấn cho khách hàng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp khách hàng nhận diện, đánh giá và cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng bắt đầu doanh nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh. Chuyên gia của chúng tôi có chuyên môn cao và kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng chuẩn hóa và giảm thiểu rủi ro trong việc thiết lập doanh nghiệp mới hoặc lập văn phòng đại diện. Chúng tôi làm việc để hiểu mục tiêu khách hàng và để cung cấp các giải pháp kết hợp tối ưu nhất cho tất cả các vấn đề.
Dù quy mô doanh nghiệp khách hàng là tư nhân hay nhà nước, đa quốc gia hay là một doanh nghiệp vừa mới thành lập, chúng tôi đều có những con người và kinh nghiệm để bảo vệ tầm nhìn của công ty bạn.
Các loại sản phẩm giải pháp cung cấp bởi I-Solution bao gồm:
 1. Tư Vấn, Hỗ Trợ Các Thủ Tục, Chính Sách cho Doanh Nghiệp
 2. Giải Pháp Văn Phòng Ảo
 3. Giải Pháp Nghiên Cứu Thị Trường
 4. Môi Giới Bất Động Sản và Đầu tư
 5. Môi Giới Các Giải Pháp Tài Chính
  • Tư Vấn Sát Nhập, Mua Công Ty
  • Tư Vấn Tăng Vốn Doanh Nghiệp
  • Giải Pháp Due Dilligence
  • Tư Vấn Tài Chính Chuyên Nghiệp
 6. Giải pháp, Cung Ứng Nguồn Nhân Lực
 7. Các Giải Pháp Công Nghệ Cao (ERP), Giải Pháp Truyền Thông
 8. Giải pháp Cải Tiến Quy Trình Doanh Nghiệp

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.