Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Chuyên viên Hành chánh- Nhân sự

| No comment
Mô Tả Công Việc:
Nhân viên Hành chánh/ Nhân sự sẽ chịu trách nhiệm về tất cả chức năng như sau:
 • Thực hiện các chính sách về bồi thường và lợi ích, kể cả bảo hiểm và những chế độ khác cho nhân viên.
 • Quản lý hồ sơ của nhân viên (hợp đồng, kỷ luật lao đông, phép năm, …)
 • Kết hợp và quản lý tất cả những hoạt động văn phòng cũng như những sự kiện của công ty
 • Nhắc nhở nhân viên làm đúng theo nội quy công ty, để xuất và triển khai những sáng kiến để cải thiện nội quy và theo luật của VN
 • Tuyển dụng và chọn ứng cử viên thích hợp khi có nhu cầu
 • Hỗ trợ nhân sự trong chiến dịch tuyển dụng, phát triển mối quan hệ với trường đại học, các cơ quan và những đối tác;
 • Trách nhiệm về tiền lương và đảm bảo tính chính xác và kịp thời
 • Báo cáo cho Trưởng phòng Hành chánh- Nhân sự
Yêu cầu:
Nhân viên Hành chánh – Nhân sự với những yêu cầu tiêu chuẩn sau:
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chánh – Nhân sự và có khả năng quản lý những chức năng khác nhau so với chi tiết mô tả công việc
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên trong ngành Nhân sự hoặc các ngành có liên quan trong luật lao động. Chứng chỉ về Luật
 • Có óc tổ chức, cách trình bày và những kỹ năng khác
 • Tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập trong môi trường năng động
 • Tiếng Anh tốt trong giao tiếp và viết

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.