Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Giải Pháp Tài Chính

| No comment


Cơ cấu lại tài chính của công ty bạn, chuẩn bị IPO hay thiếu trình độ tài chính, chúng tôi ở đây để hỗ trợ khách hàng. Đã liên kết với nhiều công ty Tài Chính và Kiểm Toán, chúng tôi có những chuyên gia đã làm việc nhiều năm trong ngành công nghiệp tư vấn Tài chính. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng với những phương pháp tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Nhận ra rằng nhu cầu của mỗi doanh nghiệp đều khác nhau, chúng tôi đầu tư thời gian và nguồn nhân lực cần thiết để phát triển chiến lược, tăng giá trị cộng thêm để đạt mục tiêu của khách hàng. Với phương châm của chúng tôi là tăng giá trị của khách hàng, Giải Pháp Thông Minh luôn là những giải pháp tối ưu nhất.
Giải pháp :
  • Tư vấn kết hợp và mua công ty
  • Tư vấn tăng vốn tài chính
  • Tư vấn cơ hội và rủi ro tài chính
  • Tư vấn tài chính, sổ sách
  • Các giải pháp tài chính khác tùy theo yêu cầu

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.