Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Chuyên viên IT – Admin

| No comment
Mô Tả Công Việc :
IT Admin sẽ chịu trách nhiệm và quản lý về tất cả những dịch vụ thuộc công nghệ thông tin với các tiêu chuẩn sau:
 • Quản lý tất cả hệ thông nội bộ và các máy tính trong công ty, diệt virus, kiểm tra thông tin và lưu dữ liệu
 • Quản lý hệ thống mạng và hỗ trợ kịp thời mỗi khi có yêu cầu.
 • Đánh giá và góp phần trong việc lựa chọn nhà cung cấp công nghệ thông tin.
 • Đề xuất và cải tiến giải pháp hệ thống mạng định kỳ.
 • Kết hợp với các đối tác, đảm bảo rằng mọi việc về kỹ thuật hoàn thành đúng hạn và chính xác.
 • Quản lý, bảo trì và cập nhập website công ty
Yêu cầu :
IT Admin với những yêu cầu tiêu chuẩn sau: 
 • Ít nhất trên 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực IT Administration
 • Có chứng chỉ hoặc bằng cấp về CCNA/CCNP hoặc MCSE/MCSA
 • Tốt nghiệp cao đẳng khoa công nghệ thông tin trở lên hoặc các ngành chuyên môn liên quan
 • Biết thông cảm và hỗ trợ tốt khi cần thiết
 • Tiếng Anh tốt trong nói và viết

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.