Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Câu Hỏi về Giấy Phép Kinh Doanh

| No comment
1. Giấy phép kinh doanh/Giấy Chứng Nhận Đầu Tư là gi?
Tiến trình của 1 Giấy phép kinh doanh gồm có 3 bước:
  1.  Giấy chứng nhận ĐKKD
  2.  Làm thủ tục khắc dấu
  3.  Đăng ký mã số Thuế, mã số XNK
Khi thành lập một công ty mới, 3 bước trên phải được hoàn thành. Nếu bạn muốn mở chi nhánh công ty hoặc văn phòng đại diện hay thay đổi một số chi tiết (địa chỉ/ người đại diện/ thành viên/ loại hình kinh doanh…) trong khi mỗi giấy tờ bạn đều phải thông qua giấy phép kinh doanh một lần nữa.
Trong khi ban đồng ý với những đề xuất và sự ủy quyền của chúng tôi, chúng tôi tiến hành tất cả những thủ tục đăng ký dựa trên sự ủy quyền của bạn và chúng tôi tiết kiệm thời gian của bạn
 2. Tôi cần làm gì khi thành lập một văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Tp.HCM khi công ty tôi đang đặt tại thành phố khác?
Dù công ty bạn nằm tại bất kì tỉnh thành nào hay ở nước ngoài, chúng tôi vẫn biết làm thế nào để hoàn chỉnh và tư vấn cho bạn giải pháp tốt nhất.
 3. Làm gì khi chuyển đổi loại hình công ty?
Có nhiều mối quan tâm khác nhau để thay đổi loại hình công ty và hầu hết mọi công ty đều không biết bắt đầu từ đâu. Ví dụ, loại hình công ty hiện tại của bạn là Công ty TNHH nhưng bạn muốn chuyển thành Công ty cổ phần hoặc ngược lại, dẫn theo sau là những bước khảo sát tình trạng hiện tại của công ty, xem xét lại quá trình kinh doanh và định giá công ty của bạn. Giải pháp tư vấn của chúng tôi sẽ mang lại sự hài lòng cho bạn
 4. Tiến trình mua hóa đơn đỏ là gì?
Thay vì bắt đầu tiến trình mua hóa đơn đỏ, chúng tôi hoàn tất việc đó cho bạn với những bước sau đây:
  1.  Hoàn tất những tài liệu văn bản
  2.  Bổ nhiệm kế toán trưởng
  3.  Tư vấn và hiện diện tại phòng Thuế
  4.   Mua hóa đơn đỏ
5. Làm gì nếu mối quan tâm của tôi là bán đi hoặc kết thúc công ty.
Khi mở một công ty mới, có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó đi. Tuy nhiên, nếu ngày đó đến và nó không thể làm thay đổi khác đi, đây là những phướng án cho sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Vậy thì, bạn vẫn cần hoàn tất thủ tục cho một sự kết thúc việc kinh doanh? Hãy để chúng tôi thực hiện những bước cuối cùng này cho bạn.
6. Thời hạn như thế nào?
Nó phụ thuộc vào giải pháp mà bạn cần. Tuy nhiên, để đăng ký kinh doanh và những vấn đề có liên quan, thời gian của chúng tôi chưa bao giờ vượt quá 50 ngày

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.