Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Câu Hỏi về Giải pháp Tài Chính

| No comment
1. “M&A” là gì?
Gồm 4 bước là kiểm tra cẩn trọng với các báo cáo chuyên nghiệp về sự chú ý xác đáng và sự giúp đỡ khách hàng của chúng tôi cho những mạo hiểm thấp nhất trong liên doanh và gặt hái được thành công, cho ra những quyết định về giá cả đúng đắn:
 • Chuẩn bị M&A
 • Sự chú ý xác đáng
 • Đánh giá
 • Đàm phán & Hoàn tất
2. “Định Giá Kinh doanh” là gì?
Áp dụng phương pháp dùng được và cách tiếp cận chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp việc đánh giá từng hạng mục từ việc chia sẻ, cách thức kinh doanh, thiện chí cho khách hàng
3. “Huy động vốn” là gì?
Dựa vào những nhu cầu trong kinh doanh, bao gồm các bước:
 • Lựa chọn chiến lược tốt nhất cho thảo luận
 • Tổ chức hoặc bán chỉ tiêu cho người mua
 • Quản lý các bước riêng riêng biệt với những hoạt động hợp tác của những chuyên gia về luật, kế toán và những chuyên gia có liên quan khác
 • Tư vấn kết cấu lại
 • Tìm những nhà đầu tư tiềm năng để thảo luận về nhu cầu hợp tác
 • Chuẩn bị thông báo đầu tư
 • Đàm phán về hỗ trợ giá và cam kết khi bán chiến lược.  
4. “Nghiên Cứu Cẩn Trọng” là gì?
Giải pháp  này đảm bảo rằng các cơ hội và sản phẩm đi đúng với những bước ban đầu, cung cấp tính độc lập trong kinh doanh, nó bao gồm sự thực thi và những viễn cảnh.
Nó cung cấp tính ổn định cho khách hàng bằng tiến trình quản lý giữa những đối tác khác nhau trong cung một thời gian của việc chuẩn đoán là chìa khóa trong giao dịch
Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.