Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Câu hỏi về Cơ Sở Hạ Tầng (ERP Và Telecom)

| No comment
1. “Sản phẩm nói chung ERP” là gì?
Nó là hệ thống kế hoạch tổ chức kinh doanh được làm ra từ những đơn vị nhằm phù hợp với mô hình kinh doanh và công nghiệp
 2. Những từ viết tắt trong IT ERP là gì?
 •    FIFO   Ai đến trước phục vụ trước
 •    GL       Sổ cái
 •    HR        Nhân sự
 •    IQI        Chỉ số thông minh
 •    KPI       Thực hiện chính
 •    LIFO   Đến sau phục vụ trước
 •    M-T-O Đặt hàng
 •    POS      Bán hàng chính
 •    SKU     Tồn kho
 •    SL         Sổ phụ
 •    SRM     Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp
 •    VAS     Tiêu chuẩn trong kế toán
 •    VAT     Thuế
3. ERP có tích hợp được với các hệ thống khác?
Hệ thống của chúng tôi tích hợp được đầy đủ với Microsoft Office (tên là: Microsoft cho tài liệu tích hợp, Microsoft Excel/Access cho dữ liệu và Microsoft Outlook cho quản lý). Ngoài ra còn có những phần mềm khác như là Microsoft N.A.V, Window SharePoints vẫn tích hợp được với chức năng này
Phần mềm tổ chức kinh doanh, sự tích hợp đó không đủ khuyến khích để đảm bảo tính trung thực và sự thể hiện cơ sở dữ liệu và các quy trình của chúng tôi. Chúng tôi xem lại và tư vấn dựa trên tình huống cơ bản
4. IP phone là gì?
IP Phone là một VoIP (Voice over Internet Protocol) hệ thống hoặc thiết bị (phone) sử dụng cho việc chuyển giọng nói qua Internet, mạng nội bộ hoặc dữ liệu liên kết đến internet. Dữ liệu tự kết nối internet hoặc nối với mạng nội bộ hoặc quản lý hệ thống và ISPs, không bận tâm đến người dùng. Thực chất giọng nói của bạn, kèm công nghệ, chuyển đến các gói, sau đó sử dụng mạng lưới dữ liệu chuyển những gói này sang nơi của họ, nơi họ có thể chuyển đến bắt đầu bằng giọng nói
5. VOIP Adaptor là gì? Nó hoạt động như thế nào?
Kết nối với điện thoại tương tự thông qua VoIP Phone Adaptor, lợi ích từ hệ thống VoIP mà không cần cho điện thoại VoIP hoặc PC. Adaptor được dùng cho 2 vị trí khách nhau có thể liên kết với người sử dụng mà không tính phí
Adaptor của chúng tôi bao gồm tất cả trong một VoIP tích hợp với những tính năng thuộc âm thanh chất lượng, nhiều chức năng, tiêu chuẩn cao, súc tích. Nó gồm đầy đủ tính tương hợp với công nghệ SIP và liên kết với các SIP và phần mềm khác trên thị trường.
 
6. VOIP gateway là gì?
Mạng lưới thiết bị biến đổi giọng nói và fax, thời gian thực, giữa tổng đài điện thoại và IP. Chức năng đầu tiên của VoIP gateway gồm giọng nói và fax, cuộc gọi tuyến và điều khiển tín hiệu hóa. Thêm những chức năng khác gồm từ trong đến người kiểm soát như Gatekeepers hay Softswitches, hệ thống tính cước và hệ thống quản lý mạng lưới.
7. Wireless VOIP và Wireless VOIP Phone là gì?
Wireless VoIP combines VoIP with the Internet wireless networks. Wireless Voice over Internet Protocol (VoIP) kết hợp cách tương tự như VoIP bằng kỹ thuật giọng nói trong gói IP và chuyển nó qua mạng lưới công nghệ cao với đường truyền Internet
Sức hút của WiMax trong sử dụng wireless VoIP là họ sẽ không cần gắn line mới hoặc clấy đường truyền internet tốc độ cao đưa vào sử dụng cho mọi người. Đó là ý tưởng để kết nối trực tiếp đến hệ thống WiMax với wireless laptop, VoIP phone, hoặc PDA.
Wireless VoIP Phone là bước kế tiếp của giải pháp truyền thông thông minh, Voice-over-IP (VoIP) kết hợp với việc lắp đặt wireless, cho phép đồng thời giữa giọng nói và dữ liệu được hỗ trợ cùng một wireless chính. Tính năng hiển thị LCD cho doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng tại gia và cung cấp cho người sử dụng tính chính xác dựa vào sự thay đổi nếu cần
Nó cũng tốt cho ITSP, những văn phòng chi nhánh hoặc SOHO & Hotspot kết hợp với mạng wireless nội bộ.
 
8. Phần cứng IP-PBX/Asterisk là gì?
Asterisk PBX Cards 
Hệ thống điện thoại của chúng tôi tích hợp với tổng đài điện thoại của bạn và các đường line tương tự trong Asterisk PBX. Các thẻ của chúng tôi cung cấp tiêu chuẩn âm thanh chuẩn và chính xác, đã được kiểm định qua Asterisk PBX
Analogue Interface Cards- kết nối điện thoại của bạn qua PBX hoặc Asterisk PBX
Digital Interface Cards -Kết nối với Asterisk PBX đến line E1/T1
Đơn vị tương tự - Đơn vị cho thẻ interface. Tất cả những tính năng của cuộc gọi sẽ được hỗ trợ theo tiêu chuẩn
 
9. Cuộc họp có Tele-Video như thế nào?
Hội thảo Video là cách mới để liên kết với những đối tác trên thế giới. Công nghệ này mang đến cho người ta cách mặt đối mặt khi họ đang họp cùng trong 1 phòng, cung thời gian mặc dù vị trí địa lý khác nhau
Có nhiều cách về sản phẩm hội thảo video như nhà cung cấp, lắp đặt, đào tạo và hỗ trợ. Dựa vào đó có thể giúp bạn lựa chọn cách nào đó áp dụng được, được liệt kê trong nhiều cách khác nhau Network Connectivity (IP or ISDN), Size (Personal or Group) and System Type (PC, Set-top or Videophones). Hơn thế nữa, lắp đặt với dung lượng lớn từ mạng trung tâm có thể là cần thiết, do đó việc quản lý mạng lưới thông tin và sản phẩm dịch vụ bao gồm: Gatekeepers, Gateways và Multipoint. Chúng được hỗ trợ cho SIP (Session Initiation Protocol) để hoàn tất việc liệt kê, sản phẩm khuyến mãi như Pan, Tilt and Zoom, wireless microphones, Interactive Whiteboards và Tablets
 
10. Cuộc gọi trung tâm/ liên kết trung tâm là gì?
Một cuộc gọi từ trung tâm là một văn phòng được dùng với mục đích nhận và chuyển với tuần suất lớn yêu cầu về điện thoại. Một cuộc gọi trung tâm được điều khiển thông qua công ty để quản lý sản phẫm hỗ trợ hoặc thông tin từ khách hàng. Cuộc gọi đi dành cho thông tin tiếp thị, khách hàng và nợ cũng được thiết lập. Thêm vào đó cuộc gọi trung tâm, thu thập thư từ, fax và email liên kết chung trong một vị trí
Cuộc gọi trung tâm thường được điều khiển thông qua vùng làm việc rộng rãi cho các đại lý trung tâm của cuộc gọi, với những trạm này gồm máy tính cho mỗi đại lý, điện thoại liên kết với tổng đài và một trạm cao hơn. Nó có thể liên kết độc lập hoặc kết nối với trung tam, thường là liên kết với hệ thống máy tính, gồm cả máy tính có bộ nhớ dung lượng lớn và LÁN. Phát triển hơn là giọng điệu và dữ liệu truyền đên trung tâm thông qua công nghệ cuộc gọi cao (CTI). Hầu hết các ngành kinh doanh chính sử dụng cuộc gọi trung tâm để tương tác lẫn nhau với khách hàng của họ. Ví dụ gồm các công ty có lợi, đặt mail và hỗ trợ khách hàng về phần cứng và phần mềm. Một vài doanh nghiệp có chức năng dịch vụ nội bộ thông qua cuộc gọi trung tâm. Ví dụ gồm sự hỗ trợ của việc bán hàng
Liên hệ với trung tâm (gồm ảnh hường khách hàng từ trung tâm hoặc kết nối trung tâm ) là một điểm của tổ chức kinh doanh từ thông tin khách hàng được liên hệ. Liên hệ này gồm một hoặc nhiều cuộc gọi onine nhưng những loại liên hệ khác như email, thư từ, điện thoại, website, đối thoại được thu thập thông tin từ khách hàng trong quá trình mua hàng. Một trung tâm liên hệ là tổng các phần của tổ chức quan hệ kinh doanh (CRM). Một liên hệ trung tâm này cung cấp phần mềm đặt biết sẽ liên kết thông tin thích thọp đến mọi người, kết nối dữ liệu với nhau. Trung tâm liên kết này quan trọng trong tiến trình marketing
Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.